Meddelande
  • Under perioden 15 juli till 9 augusti har vi begränsade möjligheter att hjälpa till.

Välkommen till Måleriportalen.se

Måleriportalen är branschens gemensamma forum för insamling av statistik samt en kanal för information som ska komma alla företag och anställda till del.

Målsättningen är att företagens totala administration ska underlättas, t ex är kopplingen till lärlingshanteringen. Målet är att varje företag endast ska behöva lämna uppgifter här oavsett vem som ska ha del av dem.

Ni har enligt kollektivavtal skyldighet att lämna löneuppgifter en gång i månaden. 

Lärlingsportalen - för arbetsgivare 

Alla företag som är anslutna till måleribranschens kollektivavtal administrerar sina lärlingsärenden i Lärlingsportalen. Samtliga MYN-blanketter, förutom rekvisitionsblanketterna avseende Branschutbildning och Facklig Information, har ersatts med webbformulär som är åtkomliga i Lärlingsportalen.

Lärlingens arbetade utbildningstimmar, som arbetsgivaren månadsvis registrerar i Måleriportalen, kommer att överföras automatiskt från Måleriportalen till lärlingens utbildningsbok i Lärlingsportalen.

Du öppnar Lärlingsportalen genom att logga in i Måleriportalen och därefter klicka på rubrik "Lärlingsportalen" i vänsterkolumnen.

På MYN:s hemsida (www.malare.nu) finns mer information om Lärlingsportalen. Där kan du också ladda ner användarmanualer för Lärlingsportalen.

GDPR

Alla personuppgifter som lämnas till Måleriportalen krypteras, Målareförbundet kan endast dekryptera dom personer som är aktiva medlemmar.

Möjlighet att rapportera utländsk arbetskraft

2019-04-16
Nu går det att rapportera utländsk arbetskraft som saknar svenskt person- eller samordnings-nummer.För kvinnor ange föde...

Läs mer...

Godkända utbildare för härdplastutbildning

2018-06-25
Svensk lagstiftning kräver att du som arbetsgivare vet vilka bestämmelser som gäller vid användning av härdplaster i din...

Läs mer...

Förbättrad funktionalitet

2014-05-13
Sidan Anmäl: inga anställda är nu uppdaterat med förbättrad funktionalitet. Läs mer om det i handboken!

Kontakta oss