Aktivera konto

Fyll i nedstående formulär för att aktivera ditt konto.

Användarnamn och Aktiveringskod står i brevutskicket.

Observera att du inte fyller i formuläret för att logga in. Logga in gör du genom att fylla i användarnamn och lösenord i fälten som markeras när du trycker på den blå knappen med texten Medlemsportal.

Förtryckta uppgifter
Användarnamn
Aktiveringskod
Användarkonto
E-post
Nytt lösenord
Aktivera

Godkända utbildare för härdplastutbildning

2018-06-25
Svensk lagstiftning kräver att du som arbetsgivare vet vilka bestämmelser som gäller vid användning av härdplaster i din...

Läs mer...

Förbättrad funktionalitet

2014-05-13
Sidan Anmäl: inga anställda är nu uppdaterat med förbättrad funktionalitet. Läs mer om det i handboken!

Ny ortsprocent ackord

2014-05-05
Parterna  har nu kommit överens om hur ersättningen för möjligheten att ändra lönebrytet ska tillföras andra avtals...

Läs mer...

Kontakta oss