Frågor och svar

Hjälp med den här sidan

Hur använder jag Frågor och svar-sidan?

Frågor och svar-sidan är uppdelad i olika kategorier(t ex Webbplatsen och Webbformuläret).

Leta upp din fråga och klicka på rubriken för att visa svaret. Hittar du inte din fråga kan du kontakta Måleriportalens support. Tryck på Kontakta oss till vänster för att visa kontaktuppgifter.

Webbplatsen

Hur aktivera jag mitt konto?

Du kan aktivera ditt konto efter det att du fått ett brev på posten med användarnamn och aktiveringskod.

1. När du har användarnamn och aktiveringskod klickar du knappen Aktivera konto i webbplatsens meny.

2. Fyll i Användarnamn, Aktiveringskod, din e-postadress och ett nytt lösenord.

3. Klicka sedan på knappen Aktivera i slutet av formuläret. Ett e-postmeddelande skickas till e-postadressen du angivit.

4. I e-postmeddelandet finns en länk du antingen klickar på eller, om det inte fungerar, kopierar och klistrar in i adressfältet i din webbläsare.

När du besökt webbadressen dit länken leder är ditt konto aktiverat. Du aktiverar enbart kontot en gång, därefter loggar du in med ditt användarnamn och lösenord.

Hur loggar jag in? 

Du loggar in genom att i de två fälten i loginrutan ange användarnamn och lösenord. Du hittar loginrutan i webbplatsens övre högra del.

Om du klickar på den blå knappen med texten Medlemsportal markeras fältet där du anger användarnamn.

Om du inte ändrat användarnamn så används det användarnamn som står i utskicket, dvs företagets organisationsnummer som tio siffror. Du loggar in med det lösenordet du valde vid aktiveringen(om du inte har ändrat det i efterhand).

Hur gör jag om jag har glömt mitt lösenord? 

Om du har glömt ditt lösenord klickar du på Glömt kontouppgifter i menyn på webbplatsens vänstra sida. Fyll sedan i företagets organisationsnummer i formuläret och klicka på Skicka.

Ett meddelande skickas till din e-postadress. I e-postmeddelandet finns en länk du antingen klickar på eller, om det inte fungerar, kopierar och klistrar in i adressfältet i din webbläsare. Ange ett nytt lösenord och klicka på Fortsätt.

Hur gör jag om jag har glömt mitt användarnamn?

Om du har glömt ditt lösenord klickar du på Glömt kontouppgifter i menyn på webbplatsens vänstra sida. Fyll sedan i ditt organisationsnummer formuläret och klicka på Fortsätt.

Ett meddelande skickas till din e-postadress. I e-postmeddelandet står ditt användarnamn. Du behöver inte klicka på länken om du inte vill byta lösenord.

Behöver företag utan anställda ett konto på Måleriportalen?

Ja, alla företag med avtal inom måleribranschen får ett konto att aktivera. Måleriportalen kommer inte enbart vara en portal för att redovisa statistik, utan här kommer även skrivas information som berör alla företag. Senare kommer även information om lärlingar att publiceras på webbplatsen.

Jag sparade inte/fick inte kvittensen. Kan jag få en ny?

Du hittar alla kvittenser på uppgifter du lämnat om du klickar på Kvittenser i menyn då du är inloggad. I listan som visas klickar du på ett datum för att se hela kvittensen.

Var kan jag få reda på mer information om Lärlingsportalen?

Läs mer om Lärlingsportalen på http://www.malare.nu/Arbetsgivare/Larling/Larlingsportalen-for-arbetsgivare/.

Har du frågor rörande Lärlingsportalen ställer du dem till Måleribranschens yrkesnämnd (MYN). Du hittar kontaktuppgifter på http://www.malare.nu/MYN/Kontakt/.

Lämna löneuppgifter

För vilka ska jag lämna löneuppgifter?

Löneuppgifter ska lämnas för alla anställda som går under måleriavtalet. Även anställda som inte fått lön under den aktuella perioden ska rapporteras. I det fallet anges enbart personnummer, namn och yrkeskod.

Jag har inga anställda. Ska jag lämna löneuppgifter för min lön?

Nej, enbart anställdas lön ska rapporteras.

Ska jag lämna löneuppgifter för delägare?

Man klassas som ägare om man äger minst en tredjedel av företaget och ska då inte rapporteras. Äger man mindre än en tredjedel av företaget ska löneuppgifter lämnas som om man vore anställd.

Jag äger mer än en tredjedel av företaget. Ska mina löneuppgifter rapporteras?

Nej.

Jag äger mindre än en tredjedel av företaget. Ska mina löneuppgifter rapporteras?

Ja.

När ska löneuppgifterna senast vara inlämnade?

Löneuppgifterna ska senast vara inlämnade två veckor efter den 25:e varje månad, men vi rekommenderar att uppgifterna lämnas i samband med löneutbetalningarna.

Vilka yrkeskoder kan jag använda?

110: utlärd målare
120: Järnmålare
130: Servicearbetare
140: Materialarbetare
150: Övriga arbetare enligt måleriavtalet
160: Företagsavtal
181: Lärling med upp till 1700 utbildningstimmar
182: Lärling med 1701-3400 utbildningstimmar
183: Lärling med 3401-5100 utbildningstimmar
184: Lärling med 5101-6800 utbildningstimmar
185: Lärling med fler än 6800 utbildningstimmar
310: Utlärd målare anställd i Fastigoföretag på särskilt månadslöneavtal
401: Utlandsarbetare

Vilken yrkeskod/nivå ska jag använda för lärling?

Kod 181 Lärling upp till 1700 utbildningstimmar
Kod 182 Lärling med 1701-3400 utbildningstimmar
Kod 183 Lärling med 3401-5100 utbildningstimmar
Kod 184 Lärling med 5101-6800 utbildningstimmar
Kod 185 Lärling med fler än 6800 utbildningstimmar 

Hur fördelar jag lärlingstimmar?

Lärlingstimmarna kan fördelas på tre sätt. I lönesystem, i webbformuläret och i Lärlingsportalen. Fördelar du lärlingstimmarna i lönesystem eller i webbformuläret så måste fördelningen göras samtidigt som lönerapporteringen (om lönesystem används så måste både fördelningen och tidrapporteringen vara klar när filen skapas och lämnas till Måleriportalen).

Lönesystem: Hur fördelningen görs i olika lönesystem varierar. Om du är osäker på hur du gör så kontakta din lönesystemstillverkare. Om du gör fördelningen i lönesystemet så följer ingår lärlingstimmarna i filen med löneuppgifter du lämnar till Måleriportalen.

Webbformuläret: Fördelningen av lärlingstimmar måste göras samtidigt som lönerapporteringen om du använder webbformuläret. När du anger yrkeskod för lärlingen visas ytterligare fält för fördelningen av lärlingstimmar. Du kan aldrig fördela fler timmar än lärlingens arbetade tid, d.v.s. tidlön + ackord.

Lärlingsportalen: Fördelningen i Lärlingsportalen kan göras tidigast en vecka efter det att lönerapporteringen gjorts i Måleriportalen. Först efter sju dagar flyttas uppgifterna med antal arbetade timmar från Måleriportalen till Lärlingsportalen. För att gå in på Lärlingsportalen loggar du först in i Måleriportalen och går in på Lärlingsportalen i menyn. Läs mer om Lärlingsportalen på http://www.malare.nu/Arbetsgivare/Larling/Larlingsportalen-for-arbetsgivare/.

Jag har redan rapporterat lön för en lärling. Hur fördelar jag lärlingstimmarna i efterhand?

Du fördelar lärlingstimmarna i Lärlingsportalen. För att gå in på Lärlingsportalen loggar du först in i Måleriportalen och går in på Lärlingsportalen i menyn.

Fördelningen i Lärlingsportalen kan göras tidigast en vecka efter det att lönerapporteringen gjorts i Måleriportalen. Först efter sju dagar flyttas uppgifterna med antal arbetade timmar från Måleriportalen till Lärlingsportalen.

Läs mer om Lärlingsportalen på http://www.malare.nu/Arbetsgivare/Larling/Larlingsportalen-for-arbetsgivare/.

Jag har lärlingar under 18 år, ska yrkeskoderna 191-195 användas?

Nej, använd yrkeskoderna 181-185.

Jag har feriearbetande elever som går under utbildningsavtalet, ska de rapporteras?

Ja, de ska rapporteras på yrkeskod 150.

Jag har feriearbetare som inte går under utbildningsavtalet(inte är lärlingar), ska de rapporteras?

Nej.

När kan jag se lärlingens utbildningstimmar i Lärlingsportalen?

Sju dagar efter att du har registrerat lärlingens utbildningstimmar i Måleriportalen överförs timmarna till Lärlingsportalen. Därefter kan du se lärlingens utbildningstimmar i Lärlingsportalen.

Hur rapporteras timmarna till Lärlingsportalen vid facklig utbildning?

Om lärlingen gått en kurs som betalats av facket rapporterar den fackliga avdelningen lärlingens timmar för kursen till Lärlingsportalen. Du tar inte med de utbildningstimmarna i rapporteringen till Måleriportalen. När den fackliga avdelningen rapporterat timmarna blir de tillgängliga i Lärlingsportalen.

Vad är betald ledighet?

Utdrag ur avtalet gällande betald ledighet
”En arbetstagare som nyanställs har rätt till betald ledighet under fem dagar om anställningen varar längre än en månad.
Ledigheten ska tas ut senast tolv månader efter anställningen påbörjats. Ledighet som inte tas ut inom denna tid förfaller.”
Om du vill läsa mer finns informationen här:http://avtal.malareforbundet.se/avtal/maleriavtalet_2012-2013.pdf.

Jag har anställda servicearbetare. Ska de tas med?

Ja.

Jag måste ange förbundsnummer och avtalskod i mitt lönesystem? Vad anger jag?

Förbundsnummer är 39.
Avtalskod (ibland kallat avtalsområde) är 47075.

Webbformuläret

Ska jag ta med semesterlön?

Nej.

Ska jag ta med sjuklön?

Nej.

Ska jag ta med föräldraledighet?

Nej.

Ska jag ta med vård av barn?

Nej.

Hur rapporterar jag retroaktiv lön?

Måleriportalen följer den s.k. kontantprincipen, dvs. lönen redovisas när den utbetalas. Det innebär att retroaktiv lön redovisas på den löneart som den gäller för(i praktiken blir nästan alla fall timlön).

Ska lönen anges brutto eller netto?

Det är bruttolönen som ska anges.

När jag försöker lämna uppgifter får jag varningen "Fel i formuläret". Vad gör jag för fel?

Du har antingen missat att fylla i något eller fyllt i ett ogiltigt värde. Det fält som är felaktigt rödmarkeras och en text visas under med instruktioner på hur du fyller i fältet.

Missa inte att välja Utbetalningsdatum och Kommunkod högst upp i webbformuläret.

Hur fyller jag i lärlingstimmar?

Lägg till lärlingen i listan och fyll i uppgifterna som vanlig. Välj Yrkeskod 181-184(Lärling som fyllt 18 år). Fältet för lärlingstimmar dyker då upp.

Välj arbetets art och hur många timmar lärlingen spenderat med arbetet. Du kan lägga till flera olika typer av arbeten.

Om du inte fördelar lärlingstimmarna samtidigt som du rapporterar lön så gör du fördelningen i Lärlingsportalen.

Kan jag slå samman flera månader på en gång?

Nej, du måste lämna in löneuppgifterna separat för varje utbetalningstillfälle.

Jag har många anställda. Måste jag lämna löneuppgifter för alla vid samma tillfälle?

Nej, du kan dela upp arbetet och ta en eller några anställda åt gången. Tänk bara på att välja rätt utbetalningsdatum och att inte ta med samma person flera gånger.

Hur rapporterar jag anställda som inte fått lön den aktuella perioden?

Ange enbart personnummer, namn och yrkeskod för den personen. Utbetalningsdatum och kommunkod anges som vanligt.

Varför sparas inte uppgifterna i webbformuläret från månad till månad?

I enlighet med personuppgiftslagen(PUL) lagrar Måleriportalen alla inlämnade löne- och personuppgifter anonymt. Det är därför inte möjligt att i efterhand ta fram de uppgifterna och förifylla webbformuläret.

Om du varje månad lägger in många anställda rekommenderar vi att du använder ett certifierat lönesystem som kan exportera i Måleriportalens format eller kontaktar tillverkaren av ditt lönesystem och ber dem erbjuda möjligheten att exportera i Måleriportalens format.

Inloggningsproblemen lösta

2022-12-16
De inloggningsproblem vi hade tidigare är nu lösta.

Problem att logga in

2022-12-16
Vi upplever för närvarande problem att logga in på grund av hög belastning. Vi jobbar på att lösa det. Försök igen senar...

Läs mer...

Måleriportalen åter igång

2022-12-15
Efter att vår IT-leverantör var tvungna att stänga ned sina system under en vecka på grund av en IT-attack har vi nu sta...

Läs mer...

Kontakta oss