Lärlingsportalen

Nu har Måleribranschens Yrkesnämnd (MYN) driftsatt Lärlingsportalen, MYN:s nya IT-system som ersätter lärlingens tidigare utbildningsbok i papper. Alla företag som är anslutna till måleribranschens kollektivavtal kan nu administrera sina lärlingsärenden i Lärlingsportalen. Samtliga MYN-blanketter som tidigare användes, förutom rekvisitionsblanketterna avseende Branschutbildning och Facklig Information, har nu ersatts med webbformulär som är åtkomliga i Lärlingsportalen.

Lärlingens arbetade utbildningstimmar, som arbetsgivaren månadsvis registrerar i Måleriportalen, kommer att överföras automatiskt från Måleriportalen till lärlingens utbildningsbok i Lärlingsportalen.

Du öppnar Lärlingsportalen genom att logga in i Måleriportalen och därefter klicka på rubrik "Lärlingsportalen" i vänsterkolumnen.

På MYN:s hemsida (www.malare.nu) finns mer information om Lärlingsportalen. Där kan du också ladda ner användarmanualer för Lärlingsportalen.

Godkända utbildare för härdplastutbildning

2018-06-25
Svensk lagstiftning kräver att du som arbetsgivare vet vilka bestämmelser som gäller vid användning av härdplaster i din...

Läs mer...

Förbättrad funktionalitet

2014-05-13
Sidan Anmäl: inga anställda är nu uppdaterat med förbättrad funktionalitet. Läs mer om det i handboken!

Ny ortsprocent ackord

2014-05-05
Parterna  har nu kommit överens om hur ersättningen för möjligheten att ändra lönebrytet ska tillföras andra avtals...

Läs mer...

Kontakta oss