Lärlingsportalen

Nu har Måleribranschens Yrkesnämnd (MYN) driftsatt Lärlingsportalen, MYN:s nya IT-system som ersätter lärlingens tidigare utbildningsbok i papper. Alla företag som är anslutna till måleribranschens kollektivavtal kan nu administrera sina lärlingsärenden i Lärlingsportalen. Samtliga MYN-blanketter som tidigare användes, förutom rekvisitionsblanketterna avseende Branschutbildning och Facklig Information, har nu ersatts med webbformulär som är åtkomliga i Lärlingsportalen.

Lärlingens arbetade utbildningstimmar, som arbetsgivaren månadsvis registrerar i Måleriportalen, kommer att överföras automatiskt från Måleriportalen till lärlingens utbildningsbok i Lärlingsportalen.

Du öppnar Lärlingsportalen genom att logga in i Måleriportalen och därefter klicka på rubrik "Lärlingsportalen" i vänsterkolumnen.

På MYN:s hemsida (www.malare.nu) finns mer information om Lärlingsportalen. Där kan du också ladda ner användarmanualer för Lärlingsportalen.

Lärlingsportalen uppdateras 1/6

2022-05-30
Lärlingsportalen har uppdaterat sitt utseende, vilket har medfört att det inaktiverar möjligheten att logga in via webbl...

Läs mer...

Möjlighet att rapportera utländsk arbetskraft

2019-04-16
Nu går det att rapportera utländsk arbetskraft som saknar svenskt person- eller samordnings-nummer.För kvinnor ange föde...

Läs mer...

Godkända utbildare för härdplastutbildning

2018-06-25
Svensk lagstiftning kräver att du som arbetsgivare vet vilka bestämmelser som gäller vid användning av härdplaster i din...

Läs mer...

Kontakta oss