Nyheter

Ny ortsprocent ackord

Parterna  har nu kommit överens om hur ersättningen för möjligheten att ändra lönebrytet ska tillföras andra avtalsåret.

Ersättningen kommer att läggas ut på ortsprocenten.

Tyvärr blir följden två brytdagar på ackordsräkningarna. Det innebär att man i tidlistorna, i
förekommande fall, måste dela på tiden före den 1 april, tid under april månad och tid efter 1 maj.

När det gäller den delen av ackord som sker under april månad ska ackordlönen justeras med ett tillägg på 0,6%.

Denna reglering ske senast ordinarie löneutbetalningsdag juni månad 2014 och om ackordet ej är avslutat innan brytdag för löneutbetalning för juni månad, ska reglering ske vid den löneutbetalning som gäller närmast efter ackordets avslutande.

Beslut

Parterna har enats om följande beslut:

att 0,6 % ska tillföras ortsprocenten för avtalsåret 1 april 2014 t o m 31 mars 2015


att den nya ortsprocenten börjar gälla 1 maj 2014 enligt tabell nedan


att företagen får skyldighet att manuellt uppräkna samtliga ackordsräkningar som avser tidsperioden den 1 april t o m 30 april 2014 med ett värde av 0,6 % på ackordssumman


att regleringen ska ske senast ordinarie löneutbetalningsdag juni månad 2014


att om ackordet ej är avslutat innan brytdag för löneutbetalning för juni månad, ska reglering ske vid den löneutbetalning som gäller närmast efter ackordets avslutande.

 

Ortsprocent från 1 maj 2014

Stockholm 10,7 %

Övriga landet    5,2 %

Ortsprocent från 1 april 2015

Stockholm 13,6 %

Övriga landet    8,0 %

Möjlighet att rapportera utländsk arbetskraft

2019-04-16
Nu går det att rapportera utländsk arbetskraft som saknar svenskt person- eller samordnings-nummer.För kvinnor ange föde...

Läs mer...

Godkända utbildare för härdplastutbildning

2018-06-25
Svensk lagstiftning kräver att du som arbetsgivare vet vilka bestämmelser som gäller vid användning av härdplaster i din...

Läs mer...

Förbättrad funktionalitet

2014-05-13
Sidan Anmäl: inga anställda är nu uppdaterat med förbättrad funktionalitet. Läs mer om det i handboken!

Kontakta oss