Nyheter

Nytt certifierat lönesystem

Vi gratulerar Hogia med produkten HogiaLön Plus till certifieringen! Ni hittar länken till lönesystemet under Certifierade system i menyn.

Ändrade informationstexter

Eftersom det varit otydligt om lönesummorna i webbformuläret avser före eller efter skatt så har vi förtydligat att det är före skatt som menas.

Automatisk utloggning

Tiden för automatisk utloggning har förlängts från två till fyra timmar och för att förtydliga detta har en räknare lagts i webbplatsens överkant.

Utbetalningsdatum i kvittens

Nu finns Utbetalningsdatum även i kvittenserna som skickas med e-post.

Ändrade lösenordskrav

Lösenordskraven har nu ändrats. Enda kravet på lösenord är nu att de består av minst tolv tecken. Den som vill kan ändra sitt lösenord genom att logga in på kontot och gå in på Ändra kontouppgifter i menyn.

Möjlighet att rapportera utländsk arbetskraft

2019-04-16
Nu går det att rapportera utländsk arbetskraft som saknar svenskt person- eller samordnings-nummer.För kvinnor ange föde...

Läs mer...

Godkända utbildare för härdplastutbildning

2018-06-25
Svensk lagstiftning kräver att du som arbetsgivare vet vilka bestämmelser som gäller vid användning av härdplaster i din...

Läs mer...

Förbättrad funktionalitet

2014-05-13
Sidan Anmäl: inga anställda är nu uppdaterat med förbättrad funktionalitet. Läs mer om det i handboken!

Kontakta oss