Nyheter

Kontoåterställning anpassad för företag med flera konton

Sidan Glömt kontouppgifter har nu anpassats för att fungera bättre med företag som har flera användarkonton.

Det går nu att starta en kontoåterställning både med organisationsnummer och användarnamn. Använder man organisationsnummer skickas meddelandet med instruktioner till samtliga registrerade e-postadresser. Används användarnamn skickas instruktionerna däremot bara till e-postadressen som är kopplad till kontot.

Skapa användarkonton

Det går nu att skapa nya användarkonton.

Många företag är i behov av flera användarkonton, t. ex. ett för lönerapporteringen och ett annat för Lärlingsportalen. För att skapa ett nytt konto loggar man in som vanligt och klickar på Lägg till konto i menyn.

Aktiveringssidan uppdaterad

Aktiveringsformuläret töms inte längre om ett felmeddelande visas när man klickat på lämna.

Webbformuläret uppdaterat

Datumväljaren visar nu nästkommande 25:e från början om dagens datum är senare än 14:e.

Supporten har tagit emot många ärenden gällande löneuppgifter som fått fel utbetalningsdatum. Den vanligaste orsaken till misstagen är att man missat att det utbetalningsdatum som från början står angivet visar senaste 25:e, inte nästkommande. Med denna ändring hoppas vi se färre rapporter som behöver rättas och förhoppningsvis upplevs Måleriportalen som enklare att arbeta med!

Nu är Lärlingsportalen här

Nu har Måleribranschens Yrkesnämnd (MYN) driftsatt Lärlingsportalen, MYN:s nya IT-system som ersätter lärlingens tidigare utbildningsbok i papper. Alla företag som är anslutna till måleribranschens kollektivavtal kan nu administrera sina lärlingsärenden i Lärlingsportalen. Samtliga MYN-blanketter som tidigare användes, förutom rekvisitionsblanketterna avseende Branschutbildning och Facklig Information, har nu ersatts med webbformulär som är åtkomliga i Lärlingsportalen.

Lärlingens arbetade utbildningstimmar, som arbetsgivaren månadsvis registrerar i Måleriportalen, kommer att överföras automatiskt från Måleriportalen till lärlingens utbildningsbok i Lärlingsportalen.

Du öppnar Lärlingsportalen genom att logga in i Måleriportalen och därefter klicka på rubrik "Lärlingsportalen" i vänsterkolumnen.

På MYN:s hemsida (www.malare.nu) finns mer information om Lärlingsportalen. Där kan du också ladda ner användarmanualer för Lärlingsportalen.

Lärlingsportalen uppdateras 1/6

2022-05-30
Lärlingsportalen har uppdaterat sitt utseende, vilket har medfört att det inaktiverar möjligheten att logga in via webbl...

Läs mer...

Möjlighet att rapportera utländsk arbetskraft

2019-04-16
Nu går det att rapportera utländsk arbetskraft som saknar svenskt person- eller samordnings-nummer.För kvinnor ange föde...

Läs mer...

Godkända utbildare för härdplastutbildning

2018-06-25
Svensk lagstiftning kräver att du som arbetsgivare vet vilka bestämmelser som gäller vid användning av härdplaster i din...

Läs mer...

Kontakta oss